Ballbinge kombinert m basket Art. B6406

kr 699 000,00

Ballbinge med 2 store mål, 2 basketkurver, 4 små
mål og 2 porter på langsidene, avrundede
hjørner og ekstra høye vegger.

Mål L/B

Arealbehov

Montering