Miljø og HMS
Som produsent av lekeapparater og relatert utstyr føler vi et særskilt ansvar for miljøet.

Det er tross alt det viktigste vi gir videre til barna våre.
Derfor er alle våre produkter laget med miljøet i fokus. All aluminium og alle HDPE- og HPL-platene vi bruker består av en stor andel resirkulert materiale, og ved endt levetid kan apparatene demonteres og gjenvinnes. Våre produkter i tre inneholder ingen miljøskadelige eller farlige kjemikalier.Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårn og medlem av Grønt punkt, vi forplikter oss derfor til å holde ved den
miljømessige tankegangen gjennom alle våre prosesser, fra innkjøp og administrative retningslinjer til produksjon, distribusjon og montering.
I tillegg har Norsk Lek og Park AS klare retningslinjer for miljø, HMS og etisk handel som alle våre underleverandører og samarbeidspartnere må forplikte seg til.