Bærekraft & Miljøarbeid

Å bry seg om våre barn er å bry seg om miljøet.

Som produsent av lekeapparater og relatert utstyr føler vi et særskilt ansvar for miljøet. Det er tross alt det viktigste vi gir videre til barna våre. Derfor er alle våre produkter laget med miljøet i fokus.  Vi forplikter oss derfor til å holde ved den miljømessige tankegangen gjennom alle våre prosesser, i fra innkjøp og administrative retningslinjer til vår produksjon, distribusjon og montering ute hos kunder. I tillegg har Norsk Lek og Park AS klare retningslinjer for miljø, HMS og etisk handel som alle våre underleverandører og samarbeidspartnere må forplikte seg til.

 

Lokalprodusert

Norsk Lek og Park AS holder fast ved å produsere lokalt. Vi har produksjonslokaler og administrasjon i samme bygg i Førde i Vestland, like utenfor Haugesund. Moderne teknologi kombinert med godt håndverk og de aller beste materialene resulterer i bransjens mest robuste lekeapparater.

Ved å selv produsere lekeapparater bidrar vi ytterligere med å ivareta miljøet ved blant annet å minimere bruk av transport og utslipp av giftige stoffer og kjemikalier. Verdikjeden er kort og lokal, samtidig som produksjonsprosessen gir gevinster både til produktet og menneskene bak tallene.

 

Sirkulært og ansvarlig livsløp

Hvert produkt som lages bruker ressurser og har en miljøpåvirkning.
Bærekraft er ikke bare et spørsmål om råvaren som brukes, men avhenger også av faktorer som levetid og hva som skjer med apparatet når den ikke lenger kan brukes på en trygg og forsvarlig måte. Å vurdere disse faktorene over livssyklusen er avgjørende for å vurdere hvor bærekraftig et produkt er.

Å styrke den sirkulære økonomien er en viktig oppgave. Livsløpsvurderingen er en helhetlig vurdering av ulike miljøpåvirkninger og går dermed utover en ren CO2-hensyn. I analysen inngår alle relevante faser av livssyklusen: fra råvareutvinning, prosessering til sluttproduktet, bruk og deponering, inkludert alle transportveier.

 

Respektere det du har – bruk i generasjoner

Et apparat som står gjennom generasjoner med minimalt av vedlikehold og muligheter for reparasjoner og oppgraderinger – det er bærekraft. Vi går dagligen forbi lekeplasser med våre aller første stativer, montert for 20 år siden. De er fortsatt i bruk, byr fortsatt på fysisk aktivitet og moro.

I en slit, sleng og erstatt-verden velger vi å gå andre veien. Vi lanserer i 2023 en serie med lekeapparater som kan bygges om, på og av – uten å røre konstruksjonen. Du kan forandre og variere lekeplassen uten dyre anleggsarbeider. Lekeplassen kan skifte aktiviteter, lekeverdi, aldersgruppa, fysiske og sanselige aktiviteter – raskere og rimeligere. Serien heter NLP Generasjon. Med “Generasjon” serien tar vi steget videre og lanserer en serie vestlandsproduserte apparater med materialer spesielt valgt ut for sitt minimale (og vel dokumenterte) avtrykk på jordens ressurser. Dette er en serie med lek- og treningsutstyr som vokser med generasjoner og fremmer tanken på bærekraftig gjenbruk og verdisetting av ressurser vi allerede har.

 

Reservedeler og returordning

Våre egenproduserte apparater er basert på en felles konstruksjon i to størrelser. Det betyr at alle deler kan erstattes, byttes ut og oppgraderes. Mål og stadarder er fortsatt de samme. Reservedeler tilbys med et minimum av 10 år etter produktet gått ut av produksjon. Produktet er lagt for å leve lenge.

Vi har en returordning i NLP der vi etter apparatets levetid kommer og henter det og deponerer på avsett miljøanlegg eller gjenbruker det – beroende på apparatets tilstand. Dette helt uten kostnad for deg som kunde. På denne måten kan vi garantere et slutet sirkulært kretsløp av materialene.

 

Minimere svinn

Noe kapp blir det alltid i en produksjonsbedrift. For å minimere avfallet lager vi produkter i en miniserie som heter “Kapp”. Den er laget av restmateriell fra andre produkter, dvs – ingen nye materialer er brukt for å lage disse produktene. Da kan vi minske svinn fra andre produkter og minske kapp som deponeres. “Kapp” inkluderer krakker, bord, plantekasser, insektshotell etc.

 

Forskning og utvikling

Norsk Lek og Park ønsker å minske bruk av jordens ressurser og innføre en mer sirkulær produksjon av lek- og treningsapparater. Vi lever og bor ute ved havet, vi ser problemet med forsøplingen av havet hver dag – å ønsker å gjøre noe med det. Derfor har vi startet opp et prosjekt sammen med selskapet Ogoori. Ogoori er et selskap etablert av miljøaktivisten Rune Gaasø i samarbeid med møbelprodusentene Vestre og Ope – som holder strendene frie for plastsøppel.
Nå i 2023-24 jobber vi med utviklingen av materialer av havsøppel som kan erstatte HDPE plast som i stor grad brukes i lekeapparater i dag. Materialet undersøkes for toxiner, dess egenskaper undersøkes og testes i vårt
værutsatte klima her på norske Vestkysten. Målet er at søppel plukket på den lokale stranden skal ende opp i lekog- treningsutstyret som skal stå i den samme regionen – dette uten at det skal reise rundt til forskjellige produksjonsfasiliteter rundt om i verden og samle på seg CO-utslipp underveis.

Gjennom samarbeidet med Ogoori kan vi garantere en helsirkulær produksjon i et lukket bærekraftig kretsløp.
Plasten som plukkes av havet skal aldri tilbake dit igjen. Derfor er denne serie av produkter kun til leie. Når apparatene skal skiftes ut tar vi dem tilbake og plasten brukes videre i andre produkter. Dette materialet er fortsatt under utvikling og er enda ikke ute på markedet.

 

 

Dette er noen av tiltakene vi setter fokus på pr dags dato, men vi arbeider stadig med miljørettede tiltak.