Turn, trim og balanse

I dagens samfunn er barn, unge og voksne mer og mer stillesittende. Dette gjør at flere ser på det som nyttig å ha apparater som aktiviserer barna, både i barnehager, skoler og på offentlige lekeplasser.

Våre klatreapparater, balanseapparater og turnapparater er enkle og allsidige: De kan brukes til både lek og trening, og man kan aktivisere mange barn på samme tid.

Apparatene kan med fordel være en del av en hinderløype eller aktivitetsløype som blant annet kan brukes i skolens gymtimer eller til egentrening.

Lek i disse apparatene er med å utvikle god motorikk, koordinasjonsevnen og styrke. De fleste apparatene kan brukes på flere måter og barn, unge og voksne kan alle bruke de fleste apparatene sammen.

De aller fleste kan brukes i nærmiljøanlegg som kvalifiserer til støtte fra kommunale tilskudd og tippemidler.

Se alle produkter

Filtrer i kategorier