Betalingsbetingelser

  • Betalingsbetingelser er 15 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt.
  • Ved retur som ikke skyldes feil ved varen eller fra selgers side, vil det bli fratrukket 20% returgebyr.
  • Skaffevarer og spesialordre tas ikke i retur.
  • All retur skal være avtalt på forhånd med selger.

Norsk Lek & Park AS tar generelt forbehold om produkt- og prisforandringer. Vi tar også forbehold om fargeendringer i forhold til katalogbildene.

Fraktbetingelser

Norsk Lek & Park AS tar generell forbehold om pris- og produktforandringer. Vi tar også forbe­hold om farge-endringer i forhold til bildene i katalog og på nettsider.
Fraktbetingelser:
  • 15% frakttillegg ved kjøp opp til kr. 25.000,-
  • 10% frakttillegg på kjøp over 25.000,-
  • Minimumsfrakt kr. 165,-
  • Emballasjen er inkludert.
Transportskade skal merkes på fraktbrev ved mottak og meldes til Norsk Lek & Park AS innen 2 dager. Betalingsbetingelser er 15 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved retur som ikke skyldes feil ved varen eller fra selgers side, vil det bli fratrukket 20% returgebyr. Skaffevarer tas ikke i retur. All retur skal være avtalt på forhånd.