Klatrelek, balanse og turn

Aktivitetsapparater med klatrevegger, klatrenett, armganger, ribbevegger og balanseaktiviteter. Her får barn og unge aktiv trening av motoriske og sensoriske ferdigheter.

Søk